… een losse greep

In al zijn veelvormigheid heeft mijn werk één doel: het doorsnee leven doorbreken … “Ik wil met mijn werk het leven leuker maken, raarder, minder voorspelbaar … ik versier het leven.”