… een losse greep

In al zijn veelvormigheid heeft mijn werk één doel: het doorsnee leven doorbreken …

“Ik wil met mijn werk het leven leuker maken, raarder, minder voorspelbaar … ik versier het leven.”

« 2 van 7 »